ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
3,090
เดือนที่แล้ว
4,563
ปีนี้
36,451
ปีที่แล้ว
46,980
ทั้งหมด
116,131
ไอพี ของคุณ
3.234.143.26ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
18 กันยายน 2563

โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฏร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 สิงหาคม 2563

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
28 สิงหาคม 2563

ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
06 สิงหาคม 2563

การให้บริการประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
06 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 กรกฎาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓  เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด เข้ากรอกรายละเอียดมาตรการฯ ในแบบสำรวจและแจ้งชื่อผู้ประสานงานทาง OR-CODE,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

‼️ประชาสัมพันธ์‼️ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด เข้ากรอกรายละเอียดมาตรการฯ ในแบบสำรวจและแจ้งชื่อผู้ประสานงานทาง OR-CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้ ????????

23 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ ผู้มาติต่อราชการของเทศบาลตำบลป่าแดด สแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อตอบแบบประเมิน (EIT)),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

‼️ขอเชิญชวนบุคคลภายนอก ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลป่าแดด ได้ร่วมตอบแบบสำรวจ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด(QR-Code)ด้านล่างนี้???????????? เพื่อตอบแบบประเมินและขอขอบคุณท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบประเมินครั้งนี้‼️

02 กรกฎาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 มิถุนายน 2563

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
30 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (178 รายการ)