ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
194
เมื่อวานนี้
175
เดือนนี้
5,354
เดือนที่แล้ว
6,347
ปีนี้
61,532
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
193,450
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219

1
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ประชาชนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ เพื่อนำข้อมูลที่เป็ฌนประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน
????ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
????สแกน QR Code แบบประเมินความพึงพอใจฯ หรือลิงค์ shorturl.asia/XLdMH
15 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
11 พฤศจิกายน 2564

มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
????เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร
‼ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ‼ ????????????
09 พฤศจิกายน 2564

การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 ตุลาคม 2564

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน 2564 เทศบาลตำบลป่าแดด ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 ตุลาคม 2564

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน 2564 เทศบาลตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 ตุลาคม 2564

บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 กันยายน 2564

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 กันยายน 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 กันยายน 2564

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
01 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 22  (323 รายการ)