ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
176
เดือนนี้
1,859
เดือนที่แล้ว
5,331
ปีนี้
22,918
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
154,836
ไอพี ของคุณ
3.236.222.124

ลำดับรายการวันที่
1รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี 25643 พ.ค. 2564
2โครงการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.53 พ.ค. 2564
3บันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด22 มี.ค. 2564
4บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่2/256417 มี.ค. 2564
5ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ18 มิ.ย. 2563
6ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ พ.ศ.256018 มิ.ย. 2563
7ข้อตกลงการจัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระหว่างเทศบาลตำบลป่าแดด18 มิ.ย. 2563
8แผนงานโครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของศูนย์18 มิ.ย. 2563
9คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิงตำบลป่าแดด 18 มิ.ย. 2563
10คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิงตำบลป่าแดด18 มิ.ย. 2563
11แนวทางในการดำเนินงานของCare Giverตำบลป่าแดด18 มิ.ย. 2563
12ตารางการออกเยี่ยมประเมินผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง18 มิ.ย. 2563
13บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและปรเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 256218 มิ.ย. 2563
14แบบสำรวจผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวด้านสาธารณสุข18 มิ.ย. 2563
15แบบรายงานผลการดำเนินแผนงานโครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ปีงบประมาณ 256318 มิ.ย. 2563

1