ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
206
เมื่อวานนี้
286
เดือนนี้
2,465
เดือนที่แล้ว
8,766
ปีนี้
86,269
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
358,968
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18

E-sevices

22


-:- สรุปผลการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศ) ลุ่มน้ำปิง โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน 
-:- ประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลป่าแดด ครั้งที่ 3/2566 
-:- แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
-:- มาตรการในกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเข้าทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
-:- เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมว
โครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา และโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี 2566
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนแแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 ซอย 3 เชื่อมซอย 7 ซอย 5 ในหมู่บ้านในฝัน หมู่ที่ 3ตำบลป่าแดด 
-:- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำเหมือง สาธารณประโยชน์ ซอยไข่มุก 2 ช่วงที่ 1,2 จากถนนเชียงใหม่-ฮอด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ทและสติกเกอร์พิมพ์อิงค์เจ็ท 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าระบาย จำนวน 3 รายการ 
-:- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ตำบลป่าแดด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) หมายเลขครุภัรฑ์ 416-62-0220,416-62-0223 และ 416-62-0225 จำนวน 3 เครื่อง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2566) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2566)  
-:-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2566) 
-:- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565) 
-:- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตนเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 


วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ
-:- รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
-:- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไปสังกัด เทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่