ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
3,175
เดือนที่แล้ว
6,026
ปีนี้
18,903
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
150,821
ไอพี ของคุณ
3.235.25.169

ลำดับรายการวันที่
1เด็กหญิง อชิรญา หมื่นทิพพา28 มี.ค. 2562
2เด็กหญิง สุรภา อินทราวงศ์28 มี.ค. 2562
3เด็กหญิง พิชชาภา จองจาย28 มี.ค. 2562
4เด็กหญิง ฉัตรอุบล สันทา28 มี.ค. 2562
5เด็กหญิง กิตติญา ขวั่งจ๊ะ28 มี.ค. 2562
6เด็กหญิง กัญญานัฐ แก้วจา28 มี.ค. 2562
7เด็กชาย ไอดิณ คำผิว28 มี.ค. 2562
8เด็กชาย ศุภกิตติ์ ใหม่ปัน28 มี.ค. 2562
9เด็กชาย ไวทย์วิท ศรีเจริญ28 มี.ค. 2562
10เด็กชาย รัฐชานนท์ เยาว์ใจ28 มี.ค. 2562
11เด็กชาย ภาคิน สุขหล้า28 มี.ค. 2562
12เด็กชาย พีรณัฐ ไทยเจริญ28 มี.ค. 2562
13เด็กชาย นฤมิตร คงอุตส่าห์28 มี.ค. 2562
14เด็กชาย ธีรภัทร เรือนคำ28 มี.ค. 2562
15เด็กชาย ธราธิป ปัญญาตุ้ย28 มี.ค. 2562
16เด็กชาย ณิชาภัทร คำชั่ง28 มี.ค. 2562
17เด็กชาย ณัฐนันท์ มะโนจิตต์28 มี.ค. 2562
18เด็กชาย ณรภัทร นิลธเสน28 มี.ค. 2562
19เด็กชาย ฐิติวัชร เมฆรุ่ง28 มี.ค. 2562
20เด็กชาย กรวิชณ์ คนดี28 มี.ค. 2562

1