ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร




ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล



ชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม









สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
232
เดือนนี้
3,639
เดือนที่แล้ว
5,955
ปีนี้
28,057
ปีที่แล้ว
68,379
ทั้งหมด
228,354
ไอพี ของคุณ
18.205.56.183

ลำดับรายการวันที่
1แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๕)2 ต.ค. 2563
2หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี25 ก.ย. 2562
3หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี25 ก.ย. 2562
4หนังสือรับรองตนเองการตัดและนำเคลื่อนย้ายไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิท15 ส.ค. 2562
5คำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย5 ส.ค. 2562
6แบบสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการรับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล25 ต.ค. 2561
7ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงให5 ต.ค. 2561
8เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง/แผ่นพับเล็ก สัญญาประชาคมเพื่อสร้า25 ธ.ค. 2560
9แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการ ธงฟ้าประชารัฐ23 พ.ย. 2560
10แบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที3 ส.ค. 2560
11การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนมูลฝอยทั่วไป7 ก.ค. 2560
12การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร-พื้นที่ไม่เกิน-200-ตารางเมตร7 ก.ค. 2560
13บุคคลมีรายการในทะเบียนบ้าน-ประสงค์ขอเป็นเจ้าบ้าน7 ก.ค. 2560
14บุคคลมีรายการในทะเบียนบ้าน-ประสงค์ขอเป็นเจ้าบ้าน17 ก.ค. 2560
15การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนมูลฝอยทั่วไป7 ก.ค. 2560
16การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนมูลฝอยทั่วไป17 ก.ค. 2560
17การขอบ้านเลขที่7 ก.ค. 2560
18การขอบ้านเลขที่17 ก.ค. 2560
19การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป7 ก.ค. 2560
20การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป7 ก.ค. 2560

1234  >> >|