ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
139
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
3,175
เดือนที่แล้ว
6,026
ปีนี้
18,903
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
150,821
ไอพี ของคุณ
3.235.25.169

ลำดับรายการวันที่
1แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๕)2 ต.ค. 2563
2หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี25 ก.ย. 2562
3หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี25 ก.ย. 2562
4หนังสือรับรองตนเองการตัดและนำเคลื่อนย้ายไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิท15 ส.ค. 2562
5คำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย5 ส.ค. 2562
6แบบสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการรับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล25 ต.ค. 2561
7ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงให5 ต.ค. 2561
8เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง/แผ่นพับเล็ก สัญญาประชาคมเพื่อสร้า25 ธ.ค. 2560
9แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการ ธงฟ้าประชารัฐ23 พ.ย. 2560
10แบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที3 ส.ค. 2560
11การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งย้ายสูญหาย7 ก.ค. 2560
12การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม7 ก.ค. 2560
13การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง7 ก.ค. 2560
14การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด7 ก.ค. 2560
15การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ7 ก.ค. 2560
16การรับแจ้งการย้ายปลายทาง7 ก.ค. 2560
17การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน7 ก.ค. 2560
18การรับแจ้งการย้ายเข้า7 ก.ค. 2560
19การรับแจ้งการย้ายออก7 ก.ค. 2560
20การแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ7 ก.ค. 2560

1234  >> >|