ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
213
เมื่อวานนี้
175
เดือนนี้
5,354
เดือนที่แล้ว
6,347
ปีนี้
61,532
ปีที่แล้ว
52,238
ทั้งหมด
193,450
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด16 ก.ค. 2564
2คำสั่ง มอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด24 มิ.ย. 2564
3คำสั่ง แต่งตั้งรักษษราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม13 พ.ค. 2564
4คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม13 พ.ค. 2564
5คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม13 พ.ค. 2564
6คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง13 พ.ค. 2564
7คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง13 พ.ค. 2564
8คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล13 พ.ค. 2564
9เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ4 พ.ย. 2563
10การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน ของเทศบาลตำ15 ก.พ. 2561
11รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256024 ต.ค. 2560
12การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 256020 ก.ย. 2560
13ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส27 ก.พ. 2560
14เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเ27 ก.พ. 2560
15ประกาศขยายเวลาบริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ19 ม.ค. 2560
16คำสั่ง การให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด15 ก.พ. 2559
17คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษษราชการแทนปลัดเทศบาล15 ก.พ. 2559

1