ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
199
เมื่อวานนี้
212
เดือนนี้
4,676
เดือนที่แล้ว
6,591
ปีนี้
61,280
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
333,979
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

1
โครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินภารกิจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

___วันนี้ (วันที่ 9 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เข้าร่วมโครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินภารกิจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

09 มีนาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

___วันนี้ (วันที่ 1 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่

01 มีนาคม 2566

ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2566,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
__วันนี้ (วันที่ 26 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2566
___โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
26 มกราคม 2566

อบรมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th
___วันนี้(วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565) เวลา 09.00-16.30 น. นายกรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ได้เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
___กิจกรรมปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ปปท.เขต 5
___โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สามารถแยกความต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
___ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ????????
31 มกราคม 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันนี้(วันที่ 4 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดด

04 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลป่าแดด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เขต 1,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

เทศบาลตำบลป่าแดด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้สำรวจและคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าแดดประกาศรายชื่อไว้ โดยจะได้รับถุงยังชีพครัวเรือนละ 1 ถุง วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563) เวลา 09.00 เป็นต้นไป โดยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และร่วมมอบถุงยังชีพ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่่วนราชการ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และอสม. ณ วัดเทพนิมิต ม.1 ต.ป่าแดด เวลาต่อมานำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และเจ้าหน้าที่แต่ละกองได้ออกแจกจ่ายถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย / หมู่ 2 บ้านป่าพร้าวนอก / หมู่ 3 บ้านป่าแดดเหนือ / หมู่ 9 บ้านแม่ข่าใต้ / หมู่ 10 บ้านอมรนิเวศน์/หมู่ 12 บ้านร้องเรือคำ และหมู่ 13 บ้านป่าแดดกลาง

30 เมษายน 2563

จิตอาสาทำความดีช่วยกันเย็บหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด19/ฝุ่นpm2.5,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าแดดร่วมกับประชาชนจิตอาสา และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันทำหน้ากากผ้าด้วยเครื่องจักร/เย็บมือ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลป่าแดดได้รับความปลอดภัยและป้องกันทั้งไวรัสโควิด19/ฝุ่นPM 2.5 อีกด้วย(สามารถซักทำความสะอาดได้) โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ประชาชนจิตอาสาและพนักงานเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

02 เมษายน 2563

จิตอาสาทำความดีช่วยกันเย็บหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด19/ฝุ่นpm2.5,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าแดดร่วมกับประชาชนจิตอาสา และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันทำหน้ากากผ้าด้วยเครื่องจักร/เย็บมือ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลป่าแดดได้รับความปลอดภัยและป้องกันทั้งไวรัสโควิด19/ฝุ่นPM 2.5 อีกด้วย(สามารถซักทำความสะอาดได้) โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ประชาชนจิตอาสาและพนักงานเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด

26 มีนาคม 2563

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ดร.รุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต และรับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ให้กับหน่วยงานเครือข่าย ที่ร่วมจัดงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมในซุ้มนิทรรศการ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

09 ธันวาคม 2562

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562 ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2562 เพื่อตระหนักเห็นถึงความสำคัญและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของคนล้านนาไทยที่ปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน โดยเทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับประชาชนทุกกลุ่มองค์กรในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด ณ วัดในตำบลป่าแดด จำนวน 9 วัด

12 กรกฎาคม 2562

โครงการปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

เทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมตามโครงการปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบรูณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมกลุ่มป่าแดดก้าว หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ใต้สะพานวงแหวน หมู่ที่ 7 ถึงหมู่บ้านสริตาปาร์ค หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

14 มิถุนายน 2562

โครงการอบรมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565),เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดทำโครงการอบรมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึงมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหารและที่ปรึกษา สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำประชาคม กรรมการหมู่บ้าน ประชาชน และหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่

27 พฤษภาคม 2562

จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ",เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ประตูระบายน้ำคลองแม่ข่า ถนนมหิดล หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในการปลูกถั่วบราซิล จำนวน 4000 ต้น และต้นกระดุมทอง จำนวน 6000 ต้น เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองแม่ข่า พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา, ข้าราชการ , กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ , มทบ.33 ,ผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน 400 คน

16 มกราคม 2562

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดยนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

07 ธันวาคม 2561

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงาน ,เทศบาลตำบลป่าแดด,padad.go.th

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงาน โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ณ วัดท่าใหม่อิ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

17 สิงหาคม 2561

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (20 รายการ)