ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
189
เมื่อวานนี้
212
เดือนนี้
4,676
เดือนที่แล้ว
6,591
ปีนี้
61,280
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
333,979
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 256626 เม.ย. 2566
2โครงการ “สัปดาห์วันสตรีสากล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256610 มี.ค. 2566
3โครงการวิถีชีวิตประชาธิปไตย เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ 25663 ม.ค. 2566
4โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 26 เม.ย. 2565
5โครงการอบรมจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่12 เม.ย. 2565
6โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศาบลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่12 เม.ย. 2565
7โครงการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.53 พ.ค. 2564
8รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี 25643 พ.ค. 2564
9บันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด22 มี.ค. 2564
10บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่2/256417 มี.ค. 2564
11แบบรายงานผลการดำเนินแผนงานโครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ปีงบประมาณ 256318 มิ.ย. 2563
12แบบสำรวจผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิงระยะยาวด้านสาธารณสุข18 มิ.ย. 2563
13บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและปรเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 256218 มิ.ย. 2563
14ตารางการออกเยี่ยมประเมินผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง18 มิ.ย. 2563
15แนวทางในการดำเนินงานของCare Giverตำบลป่าแดด18 มิ.ย. 2563
16คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิงตำบลป่าแดด18 มิ.ย. 2563
17คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพิงตำบลป่าแดด 18 มิ.ย. 2563
18แผนงานโครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของศูนย์18 มิ.ย. 2563
19ข้อตกลงการจัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระหว่างเทศบาลตำบลป่าแดด18 มิ.ย. 2563
20ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ พ.ศ.256018 มิ.ย. 2563

1 2   >>  >|