เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ 053-447071 หรือ โทรฉุกเฉิน 053-447079 ตลอด 24 ชั่วโมง  
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็นตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
160
เดือนนี้
3,072
เดือนที่แล้ว
3,937
ปีนี้
24,153
ปีที่แล้ว
26,581
ทั้งหมด
56,853
ไอพี ของคุณ
35.171.183.163- พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒ )และ (ฉบับที่๓ ) พ.ศ.๒๕๖๒ 
- ประกาศกำหนดพื้นที่ที่จะทำการสำรวจเบื้องต้น เพื่อจัดสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชี 
- การประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- บทความให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
- การปิดน้ำเพื่อดำเนินการระบายตะกอนในท่อน้ำดิบ บริเวณ หน้าอาคารระบายน้ำเสีย คลองแม่ข่า 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
- ประชาสัมพันธ์เกษตรกรสมัครเข้ารับการอบรมและหรือทดสอบตามมาตรการการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต  
- ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการจราจรใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงบ้านป่าแดด 
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาฯ
โครงการอบรมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
"การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม มาตรการพิเศษแท
กิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง ส.ส. Big Day 24 มีนา ชาวเชียงใหม่
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
- แจ้งครวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบเปลี่ยนท่อเมนประปา) แบบบ 
- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- แจ้งครวจการจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน) แบบบาดาลขน 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) จำนวน ๕๕๐ กล่อง ตามโครงการปณิธานความดี จิต 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ จำนวน ๗ รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลป่าแดด โดยวิธี 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ล้างเครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดวัชพืชและลอกดินเลนลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ภายในเขตพื้น 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัส ขนาด ๔๐ ที่นั่ง เพื่อบริการรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพช 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 5 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านวังสิงห์คำ
หน้ากากอนามัยจากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองสำหรับเด็กปฐมวัย
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศเกียรติคุณ และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมวันมาฆบูชาทำบุญถวายสังฆทาน ฝึกสมาธิ และกิจกรรมเวียนเทียน