เทศบาลตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ 053-447071 หรือ โทรฉุกเฉิน 053-447079 ตลอด 24 ชั่วโมง  
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
196
เดือนนี้
1,315
เดือนที่แล้ว
2,466
ปีนี้
19,069
ปีที่แล้ว
6,119
ทั้งหมด
25,188
ไอพี ของคุณ
54.147.142.16- ปลอดภัยประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์ 20-23 พฤศจิกายน 2561 
- เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย 
- ประชาสัมพันธ์ : คนพิการที่ประสงค์จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
- ประชาสัมพันธ์:รายละเอียดการขึ้นทะเบียนทำบัตรประจำตัวคนพิการ 
- ประชาสัมพันธ์การจุดและปล่อยพลุ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นไปสู่อากาศและการจุดและปล่อยโคมล 
- เทศบาลตำบลป่าแดด โดยกองสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปร 
- รายชื่อผู้ลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดด เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ค 
- งานวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่ 
เปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
ประชาสัมพันธ์ : สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าแดด
ขอเชิญพี่น้องศรัทธาสาธุชน ร่วมโครงการธรรมสัญจรบวรพุทธศาสน์รวมใจ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกทุกท่าน ร่วมทำกิจกรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
งานปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยว 
- ยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยระบบมือและให้จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ RICOH รุ่น Aficio SP ๓๕๐๐หด 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปีก 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดด นักเ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุโมบายสื่อสารชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561 
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านวังสิงห์คำ
รับมอบเกียรติบัตรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค มือ ปาก เท้า เปื่อย