เทศบาลตำบลป่าแดดยินดีต้อนรับ : น้ำปิงไหลผ่าน  หมู่บ้านใกล้เมือง  รุ่งเรืองวัฒนธรรม  เน้นนำการศึกษา  พัฒนาประชาธิปไตย  ป่าแดดไร้ยาเสพติด
สายตรวนายก

ภารกิจนายก

ข้อมูลย้อนหลัง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สถิติอุบัติเหตุ

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ตรวจเช็คอีเมล์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
90
เดือนนี้
1,365
เดือนที่แล้ว
2,384
ปีนี้
14,599
ปีที่แล้ว
6,119
ทั้งหมด
20,718
ไอพี ของคุณ
54.80.83.123ขอเชิญพี่น้องศรัทธาสาธุชน ร่วมโครงการธรรมสัญจรบวรพุทธศาสน์รวมใจ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกทุกท่าน ร่วมทำกิจกรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
งานปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561
วันเทศบาล ประจำปี 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๑ เชื่อมต่อซอย ๙ หมู่บ้านในฝัน หมู่ที่ ๓ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง 
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิ 
- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แปลงกวาดด้านข้างรถกวาดดูดฝุ่นถนน หมายเลขทะเบียน ๘๓ 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร และเปลี่ยนอะไหล่ ตามหมา 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
- ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อกำจัดขยะของเทศบาลตำบลป่าแดดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๔๒๑ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 
- ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านวังสิงห์คำ
รับมอบเกียรติบัตรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค มือ ปาก เท้า เปื่อย