ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
275
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
3,113
เดือนที่แล้ว
5,981
ปีนี้
3,113
ปีที่แล้ว
68,379
ทั้งหมด
203,410
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65

E-sevices

22


-:- บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรีอนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชีพ.ศ.2559-2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 
-:- บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) 
-:- ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ครั้ง 1 
-:- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม 2564 
-:- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 1 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 / 2564
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 พร้อม X-ray และให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าแดด สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
โครงการห้องเรียนชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (สวนครัว ปันสุข)
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสายสัญญาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลป่าแดด จำนวน 2 จุด 7 กล้อง  
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ2564) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
-:- ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านดาราวดี(ถนนสายหลัก)หมู่ 7 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตรอกบ้านผู้พัน บ้านป่าแดดใต้ หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลป่าแดด 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตรเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ฝั่งตรงข้ามซอย 8 หมู่ที่ 9 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านวังตาลวิลล่า ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ หมู่ที 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย 8 ม.9 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
-:- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด รูปตัวยู ด้านหลังหมู่บ้านอยู่สบาย ถึง 
-:- ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 หมู่ที่ 5 


วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่