ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลชำระภาษี

e-Training

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/06/2560
วันนี้
187
เมื่อวานนี้
212
เดือนนี้
4,676
เดือนที่แล้ว
6,591
ปีนี้
61,280
ปีที่แล้ว
72,402
ทั้งหมด
333,979
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

E-sevices

22


-:- ประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2/2566 
-:- ประชาสัมพันธ์การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศ เรื่อง มิจฉาชีพแอบอ้างขอรับเงินบริจาค 
-:- ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
-:- การแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566 
-:- ระเบียบเทศบาลตำบลป่าแดด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2566 
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการทำหมันสุนัขและแมว
โครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา และโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี 2566
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 5  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองสาธารณประโยชน์ซอย 6 เชื่อมซอย 12 บ้านร้องเรือคำ ม.12 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19 ม.12 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกซอย 6 ม.5 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเมาตรวจเช็คสภาพ และซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ขข-8977 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-53-0001 จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถดูดสิ่งโสโครก 
-:- สัญญาเลขที่ 28/2566 
-:- สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงดินแบบเสาเข็ม ซอย 12 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2566) 
-:- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สแตนเลส สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบติดตั้งบนรถ 
-:- ผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที 


วัดพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
วัดเทพนิมิต
วัดป่าพร้าวนอก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านท่าใหม่อิ
-:- รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
-:- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไปสังกัด เทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 
-:- รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลป่าแดด 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่